DET ER DIT VALG - FIND DIN KANDIDAT

Bliv klogere på dig selv og din kandidat

Hvem skal du stemme på til Kommunalvalg 2021? Hvad mener kandidaterne om lokale forhold - og hvad mener du selv? Der findes mange måder at finde svar på disse spørgsmål inden valget. På Midtjyllands Avis' valgsite finder du kandidattesten, hvor du kan sammenligne dine holdninger med kandidaternes.

Midtjyllands Avis har til kandidattesten stillet kandidaterne i Silkeborg Kommune over for en række udsagn og bedt dem forholde sig til lokale emner.

Når du svarer på samme udsagn, sammenlignes svarene til slut med det, kandidaterne har svaret. På den måde kan du finde frem til den kandidat, du er mest enig med, og som du måske vil stemme på til kommunalvalget. Eller finde frem til, hvem du ikke vil stemme på.

Rigtig god fornøjelse.

Om kandidattesten

»Find din kandidat« er Midtjyllands Avis' database med byrådskandidaterne og deres svar på en række udsagn, der er udvalgt af vore journalister. Ikke alle politiske områder er dækket af udsagnene.

Indsamlingen af svarene er sket i tiden op til valgkampen. Samtlige kandidater har fået mulighed for at svare. Har en kandidat ikke svaret, medtages denne ikke i testen, men er dog synlig som kandidat på listen over kandidater uden profil.

Ved at erklære sig »Meget enig«, »Delvis enig«, »Ved ikke«, »Delvis uenig« eller »Meget uenig« udregnes en samlet værdi - både for kandidaten og brugeren. Disse sammenlignes, når testen er taget.

Værdien udregnes på følgende måde: Et identisk svar med et kandidatsvar får værdien 100. For hver trins afstand mellem et brugersvar og et kandidatsvar reduceres værdien med 25 point. Har en bruger for eksempel svaret »Meget uenig« til et udsagn, som en kandidat har svaret »Delvis enig« til, bliver værdien 75. Laveste værdi er altså 0, som tildeles i det tilfælde, hvor en bruger og en kandidat har erklæret sig henholdsvis »Meget enig« og »Meget uenig«.

For at gøre resultaterne mere præcise er der en begrænsning på antallet af gange, det er muligt at svare »Ved ikke«.

Udsagnene er ikke vægtet. Alle udsagn tæller lige meget.

En brugers svar er 100 procent anonym og kan ikke efterfølgende henføres til en person. Dog bliver brugernes besvarelser anonymt opbevaret for at muliggøre redaktionel behandling af kandidattesten.

Hvis du blot ønsker at se en liste over de opstillede kandidater, du kan stemme på, så er her kandidatlisten for Silkeborg Kommune..