DET ER DIT VALG - FIND DIN KANDIDAT

Svar på 15 lokale spørgsmål og find din kandidat til kommunalvalget i Silkeborg Kommune

BYUDVIKLING

01 - 15

“Det er vigtigt, at Silkeborg Kommune går målrettet efter at have 105.000 indbyggere i 2030.”

Byrådet har i flere år stilet efter at nå 100.000 indbyggere i 2025. I kommunens udviklingsstrategi 2018-2030 er målet nu sat til 105.000 indbyggere i 2030.

BYUDVIKLING

02 - 15

“Der skal i langt højere grad fokus på at styrke tilflytningen til oplandsbyerne.”

Siden motorvejens åbning er det primært den nordlige del af Silkeborg og en by som Funder, der har fået flere tilflyttere, mens andre oplandsbyer sukker efter flere indbyggere.

BYUDVIKLING

03 - 15

“Der skal arbejdes på, at der kan bygges højere i Silkeborg midtby for at flere kan bo i byen.”

De seneste år er der blevet arbejdet på fortætning af midtbyen i Silkeborg, hvor der generelt bliver givet tilladelse til at bygge højere, så flere mennesker bor i midtbyen.

TRAFIK

04 - 15

“I næste byrådsperiode bør der sættes penge af til en omfartsvej vest for Skægkær.”

Siden motorvejens åbning er trafikken på hovedvej 52 steget markant gennem Skægkær. Ifølge kommunens trafikmodel vil der i gennemsnit i 2030 køre 19.100 biler i døgnet gennem Skægkær, hvis der ikke bliver bygget en omfartsvej. I dag kører der knap 15.000 biler.

TRAFIK

05 - 15

“Der skal tages initiativer til at mindske biltrafikken i Silkeborg midtby.”

I dag oplever mange trængsel og svært fremkommelige veje – specielt i myldretiden - i midtbyen.

TRAFIK

06 - 15

“Dækningen af bybusser skal udvides, så flere bybusser kører til flere byer i kommunen.”

Bybusserne kører primært i dag kun til byer i den gamle Silkeborg Kommune.

ÆLDRE

07 - 15

“Modtagere af hjemmehjælp skal garanteres, at de kan få rengøring hver 14. dag.”

I denne byrådsperiode blev det som en del af flere besparelser på ældreområdet besluttet generelt at nedsætte muligheden for at få rengøring i eget hjem fra hver anden til hver tredje uge.

BØRN OG SKOLER

08 - 15

“Der skal fortsat sættes ekstra 15 millioner kroner af om året til skolerne i hele næste byrådsperiode.”

I kølvandet på konstitueringsaftalen efter byrådsvalget i 2017 blev det besluttet at sætte 15 millioner kroner ekstra af om året til skoleområdet fra 2019 til og med 2022.

BØRN OG SKOLER

09 - 15

“Alle kommunens nuværende folkeskoler skal bevares.”

Der er ikke lukket skoler i denne byrådsperiode.

ÆLDRE

10 - 15

“Der skal arbejdes for flere friplejehjem i kommunen.”

Kommunen har i dag to friplejehjem. Et i Kjellerup og et i Voel.

BØRN OG SKOLER

11 - 15

“Silkeborg Kommune skal som virksomhed være CO2-neutral inden 2025.”

I forlængelse af konstitueringsaftalen efter valget i 2017 blev det besluttet, at Silkeborg Kommune som virksomhed skulle være CO2-neutral i 2025. Senere i byrådsperioden besluttede et flertal bestående af Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti dog, at målet om CO2-neutralitet skulle udsættes til 2030 for selve Silkeborg Forsyning.

NATUR OG MILJØ

12 - 15

“Silkeborg Kommune skal øge bidraget til at markedsføre kommunen som outdoorhovedstad.”

Det var Visit Silkeborg, der i 2017 præsenterede idéen om at gøre Silkeborg kendt som outdoorhovedstad. Siden har kommunen også taget idéen til sig og støtter blandt andet non-profit organisationen Outdoor Institute i Silkeborg med seks millioner kroner over en treårig periode.

BØRN OG SKOLER

13 - 15

“Forældre skal have en garanti for, at de kan få passet deres børn i daginstitutioner i deres eget skoledistrikt.”

På grund af den store tilflytning til Silkeborg Kommune de seneste år, er det ikke alle forældre, der er garanteret, at deres børn kan blive passet i en daginstitution i deres eget skoledistrikt.

SKAT

14 - 15

“Kommuneskatten i Silkeborg skal sættes ned.”

Kommuneskatten har siden 2008 været fastsat til 25,50 procent. Ifølge Skatteministeriet er den gennemsnitlige kommunale skatteprocent for 2021 på 25 procent.

NATUR OG MILJØ

15 - 15

“Det er vigtigere at undgå oversvømmelser fra Gudenåen, end at overholde alle regler og love med hensyn til flere grødeskæringer.”

I efteråret 2019 og vinteren 2020 var vandstanden i Gudenåen rekordhøj, hvilket flere steder medførte store oversvømmelser. Umiddelbart kan kommunen ikke skære grøde (vandplanter) for at sænke vandstanden mere end én gang om året, uden at man bryder loven.